Agenda

11
nov

Workshop
Neuropsychologische diagnostiek bij PPA

 
 
Terug naar agenda

Op vrijdagmiddag 11 november 2022 organiseert het Alzheimercentrum Erasmus MC een workshop over neuropsychologische diagnostiek bij primaire progressieve afasie (PPA).

Inhoud

Deze interactieve workshop bestaat uit een theoretisch en een toegepast gedeelte. In het theoretische gedeelte staan de belangrijkste kenmerken van taalverwerking, taalmodellen en de symptomatologie van primaire progressieve afasie (PPA) centraal. In het toegepaste gedeelte doorlopen de deelnemers individueel en stap-voor-stap het diagnostisch proces bij PPA. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geselecteerde casuïstiek en heeft de deelnemer de beschikking over resultaten van het (neuro)psychologisch onderzoek, alsook audio- en videofragmenten. De belangrijkste overwegingen, interpretaties en conclusies worden vervolgens per casus plenair nabesproken.

Leerdoelen

  • Kennis vergroten over de neuropsychologische diagnostiek van taalstoornissen.
  • Kennis vergroten over de symptomatologie en neuropsychologische diagnostiek bij PPA.
  • Hypothesetoetsende werkwijze ontwikkelen t.a.v. taalstoornissen.
  • Vertalen van kennis naar diagnostiek; taakselectie en interpretatie.          

Wanneer: Vrijdag 11-11-2022, 12.00-17.00u
Voor wie: Neuropsychologen (GZ, KNP, GIOS, PIOG), linguïsten, andere geïnteresseerde professionals
Locatie: Erasmus MC, Rotterdam
Accreditatie: Aangevraagd bij de FGzPt (5 uur)

Link voor aanmelding: Workshop: neuropsychologische diagnostiek bij PPA - Alzheimercentrum Erasmus MC