Nieuws

Bestuurslid op pad

28 februari 2018
 
 
Naar nieuwsoverzicht

Eind vorig jaar ontvingen verschillende onderzoekers een beurs van Alzheimer Nederland, die het mogelijk maakt om enkele maanden te verblijven en mee te lopen bij een buitenlandse onderzoeksgroep. De kennis en ervaring die deze jonge onderzoekers opdoen tijdens deze periode vormt een waardevolle aanvulling voor hun promotieonderzoek. Eén van hen is Roos Jutten, promovendus bij het VUmc Alzheimercentrum en tevens lid van het NVN bestuur. Lees hieronder wat zij precies gaat doen en hoopt te leren.


“Met de Alzheimer Nederland subsidie ga ik naar Brown University in Providence (Rhode Island, Verenigde Staten). De ziekte van Alzheimer leidt tot toenemende problemen met het denkvermogen, zoals het geheugen. Het kunnen meten van deze veranderingen is van groot belang om beter inzicht te krijgen in het beloop van de ziekte. Het is daarnaast ook nodig om het effect van nieuwe behandelingen te kunnen onderzoeken. Het blijkt dat veelgebruikte huidige tests en vragenlijsten niet geschikt zijn om veranderingen te meten die belangrijk zijn in het begin van de ziekte van Alzheimer. Onderzoekers over de hele wereld hebben dan ook aangegeven dat de bestaande tests aangepast moeten worden aan deze eerste fase van de ziekte. Eén van hen is professor Peter Snyder, die verbonden is aan Brown University. Dankzij de beurs van Alzheimer Nederland kan ik naar Providence om samen te kunnen werken met professor Snyder en zijn team. Het doel van mijn stage is om meer kennis te krijgen over hoe we beter kunnen meten wat in een vroege fase van Alzheimer belangrijk is. Dit sluit aan bij mijn promotieonderzoek in Nederland, dat als doel heeft om het beloop van de ziekte van Alzheimer beter in kaart te kunnen brengen.”