Sponsoring

Sponsoring door NVN

NVN als sponsor van uw activiteiten

De NVN ondersteunt de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten op gebied van neuropsychologie. Per jaar is er een bedrag van max €2000,- beschikbaar. 

  • Per bijeenkomst kan maximaal een bedrag van €500,- beschikbaar worden gesteld
  • De organisator/aanvrager moet lid zijn van de NVN
  • Het moet een wetenschappelijke, niet-commerciële bijeenkomst zijn

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet minimaal 1 maand voor de beoogde bijeenkomst een verzoek worden ingediend. 

Hierin moet vermeld worden:

  • Doel en aard van de bijeenkomst (inclusief locatie en aantal deelnemers)
  • Wie toegang heeft tot de bijeenkomst 

NVN-leden mogen zich inschrijven voor dit symposium onder dezelfde voorwaarden als andere deelnemers.