Dissertatieprijs

2020: Doe mee!

Inzenden van proefschriften voor de Dissertatieprijs 2020

Sinds 2008 looft de NVN de Dissertatieprijs uit voor de beste dissertatie op het gebied van de Neuropsychologie. De beoordelingscriteria en checklist voor dissertaties staan hier.

De uitreiking van de dissertatieprijs zal in 2020 tijdens de najaarsconferentie plaatsvinden. Om deel te nemen aan de NVN Dissertatieprijs 2020 kunnen proefschriften worden ingediend waarvan de promotie heeft plaatsgevonden tussen 1 september 2019 en 1 september 2020. De deadline voor het indienen van de proefschriften is 15 september 2020. De dissertaties kunnen in drievoud opgestuurd worden naar de voorzitter van de dissertatiecommissie: dr. D. Indebraek, Lindenkruis 13, 6211RX Maastricht.

Om op de website ook aandacht aan de dissertaties te kunnen besteden wil de NVN ook graag de voorkant van de dissertatie met (link naar) de Nederlandse samenvatting en contactgegevens. Mail deze naar [email protected]

De dissertaties worden beoordeeld door een jury van drie leden, waarvan ten minste één NVN-bestuurslid. De voorzitter van de jury organiseert de wijze van beoordeling. De prijswinnaar krijgt tijdig bericht. De Dissertatieprijs, een oorkonde en een bedrag van € 1000, zal worden uitgereikt tijdens de NVN najaarsconferentie 2020. De winnaar geeft een korte presentatie (10 minuten) over de inhoud van de dissertatie.

Inzendingen

Neuroimaging in Subjective Cognitive Decline. Incipient Alzheimer’s Disease unmasked
S.C.J. Verfaillie

Neuroimaging in Subjective Cognitive Decline. Incipient Alzheimer’s Disease unmasked door S.C.J. Verfaillie

Neuroimaging and clinical biomarkers in the familial and sporadic FTD spectrum – from the presymptomatic to the symptomatic disease stage
L.C. Jiskoot

Neuroimaging and clinical biomarkers in the familial and sporadic FTD spectrum – from the presymptomatic to the symptomatic disease stage door L.C. Jiskoot

Cognitive & Psychosocial Outcomes after Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage
I. Huenges Wajer

Cognitive & Psychosocial Outcomes after Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage door I. Huenges Wajer

Addiction: a striatal roller-coaster. On the neural and associative-learning mechanisms underlying gambling and alcohol use disorder
T. van Timmeren

Addiction: a striatal roller-coaster. On the neural and associative-learning mechanisms underlying gambling and alcohol use disorder door T. van Timmeren

Connecting heart and brain: vascular determinants of cognitive impairment and depressive symptoms
A.E. Leeuwis

Connecting heart and brain: vascular determinants of cognitive impairment and depressive symptoms door A.E. Leeuwis

Social cognition and traumatic brain injury: neuropsychological assessment & treatment
M. Westerhof-Evers

Social cognition and traumatic brain injury: neuropsychological assessment & treatment door M. Westerhof-Evers

Parkinson's disease and impairments in executive functions. Assessment and treatment from a neuropsychological perspective
T. T. Hoogstins-Vlagsma

Parkinson's disease and impairments in executive functions. Assessment and treatment from a neuropsychological perspective door T. T. Hoogstins-Vlagsma

The impact of the invisible: Cognitive deficits, behavioral changes, and fatigue after subarachnoid hemorrhage
A.M. Buunk

The impact of the invisible: Cognitive deficits, behavioral changes, and fatigue after subarachnoid hemorrhage door A.M. Buunk

The development of an online neuropsychological test battery
H. Feenstra

The development of an online neuropsychological test battery door H. Feenstra