Masterthesisprijs

2020: Doe mee!

Inzenden van thesissen voor de Masterthesisprijs 2020

De NVN looft de Masterthesisprijs uit aan een student van de master Neuropsychologie. De thesis moet een wetenschappelijke bijdrage hebben geleverd aan de Neuropsychologie. Studenten kunnen zichzelf nomineren of kunnen worden voorgedragen wanneer het cijfer voor de thesis een 8 of hoger was. 

De uitreiking van de Masterthesisprijs zal in 2020 op de najaarsconferentie plaatsvinden. Om deel te nemen aan de NVN Masterthesisprijs 2020 kunnen thesissen worden ingediend waarvan de student afgestudeerd is tussen 1 september 2019 en 1 september 2020. De deadline voor het indienen van de thesissen is 15 oktober 2020. De thesissen (in PDF) kunnen opgestuurd worden naar de voorzitters van de Masterthesisprijs: Roos Jutten ([email protected]) en Lauriane Spreij ([email protected]). Op de voorkant van de thesis moet de naam van de student, universiteit, datum en titel van de thesis staan. De thesis moet een abstract bevatten. 

De jury beoordeelt de ingezonden nominaties op basis van de abstract. De manuscripten van de beste abstracts worden gelezen en beoordeeld op onder andere relevantie, helderheid van schrijven en originaliteit. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de NVN najaarsconferentie 2020 en de winnaar geeft een korte presentatie (10 minuten). De prijs bedraagt € 500,- en een oorkonde.

Inzendingen