Test- en Diagnostiekprijs

2021: Doe mee!

Inzenden van CV voor de Test- en Diagnostiekprijs 2021

Sinds 2017 looft de NVN elke twee jaar (afgewisseld met de Early Career Award) de NVN Test- en Diagnostiekprijs uit aan een wetenschapper die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de neuropsychologische diagnostiek.

De uitreiking van de Test- en Diagnostiekprijs zal in 2021 op de voorjaarsconferentie plaatsvinden. Kandidaten kunnen zichzelf nomineren of kunnen worden voorgedragen. Om deel te nemen aan de NVN Test- en Diagnostiekprijs kan het CV van de genomineerde worden ingediend bij de voorzitter van de Test- en Diagnostiekprijs commissie. 

De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de NVN voorjaarsconferentie 2021 en ontvangt een prijs van €1000,- en een oorkonde. Daarnaast wordt aan de winnaar gevraagd om tijdens de NVN voorjaarsconferentie een korte presentatie te geven.

Inzendingen