Test- en Diagnostiekprijs

2023

Sinds 2017 looft de NVN elke twee jaar de NVN Test- en Diagnostiekprijs uit aan een wetenschapper die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de neuropsychologische diagnostiek. Kandidaten kunnen zich zelf nomineren of kunnen worden voorgedragen. Nominaties moeten bestaan uit een uitgebreide CV van de genomineerde. 

De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de NVN najaarsconferentie 2023 en ontvangt een prijs van €1500,- en een oorkonde. Daarnaast wordt aan de winnaar gevraagd om tijdens de NVN voorjaarsconferentie een korte presentatie te geven.

Meer informatie volgt snel.

Inzendingen