Voor plaatsing van vacatures kun u contact opnemen met het webbeheer Lauriane Spreij en Roos Jutten.

 

Vacatures

Gezondheidszorgpsycholoog i.o. tot Klinisch Neuropsycholoog

Gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot klinisch neuropsycholoog: bij de afdeling Medische Psychologie AMC

Per begin 2021 komt een opleidingsplaats beschikbaar voor een gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot klinisch neuropsycholoog. Het betreft een aanstelling voor 0.75 fte voor een periode van vier jaar. U hebt als gezondheidszorgpsycholoog de ambitie om in een medisch academische setting opgeleid te worden tot klinisch neuropsycholoog.

Een klinisch neuropsycholoog heeft uitgebreide kennis van de relaties tussen hersenen en gedrag en is vaardig in het toepassen van deze kennis in de praktijk van de patiëntenzorg met betrekking tot diagnostiek en behandeling. Deze specialistische kennis en vaardigheden strekken zich uit over de gehele leeftijdsrange. De klinisch neuropsycholoog is daarnaast op hoog niveau geschoold in het coördineren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en beheerst management- en onderwijsvaardigheden. De deskundigheid van de klinisch neuropsycholoog omvat vier terreinen: (1) diagnostiek en indicatiestelling, (2) behandeling (inclusief psychotherapie), (3) onderzoek en innovatie en (4) beleid en management.

 

Afdeling

 • Er is nauwe samenwerking met de afdeling medische psychologie van het VUmc in het kader van de Alliantie AMC-VUmc. De afdelingen AMC en VUmc hebben een gezamenlijk afdelingshoofd.

 • Bestaat uit de secties onderwijs, onderzoek, en 2 secties patiëntenzorg: klinische psychologie en klinische neuropsychologie. Het onderwijs wordt verzorgd in de bachelor en masterfase van de geneeskunde opleiding. Het onderzoek van de afdeling kent vier lijnen: “Medische Communicatie” en “Kwaliteit van Leven”, “Psychologische en gedragsinterventies” en “Cognitieve stoornissen”.

 • De sectie klinische neuropsychologie van de afdeling biedt psychodiagnostiek aan patiënten van verschillende afdelingen van het AMC. Belangrijkste aandachtsgebieden zijn neurologie en geriatrie.

 

Taken per resultaatgebied

Patiëntenzorg

 •  U verricht vooral poliklinische werkzaamheden voor volwassenen en ouderen met als belangrijkste aandachtsgebieden de neurologie en de geriatrie op het AMC.
 • Voor behandeling zal samengewerkt worden met de afdeling psychiatrie van het AMC, de afdeling medische psychologie van het VUmc en/of de sectie patiëntenzorg van de afdeling medische psychologie van het AMC.

 • De taken omvatten psychodiagnostiek middels neuropsychologisch onderzoek, behandeling, werkbegeleiding, supervisie, teamoverleg en consultatie.

Wetenschappelijk onderzoek

 • Participeert in lopend onderzoek, mede ten behoeve van de opleiding, verricht analyses en schrijft onder begeleiding artikelen.

Onderwijs en opleiding

 • Ontvangt supervisie en werkbegeleiding, begeleidt masterstagiaires neuropsychologie.

 

Vereisten

Opleiding

 1. Universitaire opleiding neuropsychologie of klinische psychologie met ruime postdoctorale neuropsychologische ervaring.

 2. BIG registratie als GZ-psycholoog.

 3. Bij voorkeur gepromoveerd, in ieder geval academische ambitie/interesse in doen van wetenschappelijk onderzoek, blijkend uit publicaties. Opstart van promotietraject tijdens de opleiding is mogelijk.

Ervaring

 • Ruime ervaring (minimaal 3 jaar) met neuropsychologische diagnostiek in een medische setting.

 • Ervaring met wetenschappelijk onderzoek, blijkend uit publicaties.

Vaardigheden

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

Gedragscriteria

 • Klantgericht: gericht op wensen en behoeften van patiënten en verwijzers, gericht op goede dienstverlening en patiënttevredenheid.

 • Samenwerken: met collega’s en verwijzers komen tot effectieve samenwerking.

 • Academische attitude: sterke affiniteit met werken in een academische setting.

Contacten

 • De KNP in opleiding onderhoudt contacten met verwijzende specialismen.

 

Wij bieden

De selectiecommissie doet een voordracht aan de hoofdopleider. Hierna bieden we een leerarbeidsovereenkomst van 27 uur in schaal 11. Het collegegeld wordt vergoed, de supervisie wordt intern gegeven. De lesuren zijn in eigen tijd. De vacature is onder voorbehoud van toekenning van subsidie.

 

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer dr. Gert J. Geurtsen, klinisch neuropsycholoog en praktijkopleider (020-566 3590 / 020-566 9111 sein 58062 of [email protected]). Wilt u direct solliciteren op deze functie ga dan voor 10 april naar deze vacature https://werkenbijamc.nl/vacatures/gz-psycholoog-in-opleiding-tot-klinisch-neuropsycholoog/ en gebruik daar de knop ‘solliciteren’. Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd, worden niet verwerkt. Mocht u problemen hebben met ons sollicitatiesysteem kun u contact zoeken met de werkwinkel via 020-5667722.