Voor plaatsing van vacatures kun u contact opnemen met het webbeheer Lauriane Spreij en Roos Jutten.

 

Vacatures

Hoogleraar & afdelingshoofd Medische Psychologie

In verband met het emeritaat van het huidige afdelingshoofd zoeken wij een nieuwe hoogleraar/ afdelingshoofd voor de afdeling Medische Psychologie locaties VUmc én AMC.

De nieuwe hoogleraar/ afdelingshoofd richt zich op:

 • leiding geven aan de verdere integratie van de afdelingen Medische Psychologie op de beide locaties (VUmc en AMC) tot één afdeling Medische Psychologie Amsterdam UMC;
 • vormgeven van de structuur en organisatie van de afdeling in het licht van de academische kerntaken Onderzoek, Onderwijs/opleiding en Patiëntenzorg;
 • bevorderen dat de afdeling aansluit bij toenemende superspecialisatie en participeert in Amsterdam UMC speerpunten en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden;
 • vanuit een eigen visie bevorderen dat de afdeling, vanuit de verschillende academische kerntaken, aansluit bij ontwikkelingen in de maatschappij en binnen Amsterdam UMC, zoals bv Personalised Medicine, preventie en leefstijlgeneeskunde, waardegedreven zorg en evidence-based behandeling.

Patiëntenzorg

 • (Indirect) leiding geven aan (BIG-geregistreerde medisch) psychologen, basispsychologen, psychologisch medewerkers en medisch maatschappelijk werkers, die in de patiëntenzorg werken.

Onderzoek

 • stimuleren, coördineren en mede-initiëren van wetenschappelijk onderzoek;
 • bevorderen dat de afdeling (nieuwe) structurele netwerkrelaties onderhoudt/aangaat met verschillende (klinische) afdelingen binnen Amsterdam UMC alsmede nationale en internationale instituten.

Onderwijs

 • stimuleren van en mede richting geven aan onderwijs in het medisch curriculum en trainingen voor arts assistenten en medisch specialisten;
 • stimuleren van scholing, trainingen en coaching voor verpleegkundigen en physician assistants om psychosociale zorgbehoeften van patiënten adequaat en tijdig te signaleren.

Wij vragen

 • BIG geregistreerd GZ-psycholoog of Klinisch (neuro)psycholoog, met ruime ervaring in de gezondheidszorg en met aantoonbare kennis van (en hart voor) de patiëntenzorg. Hij/zij levert een inhoudelijke, strategische en eventueel praktische bijdrage aan de klinische en poliklinische patiëntenzorg vanuit een brede klinische ervaring;
 • bij voorkeur hoogleraar of UHD. Een aantoonbare ervaring met het initiëren, verwerven, coördineren, verrichten van en leiding geven aan wetenschappelijk onderzoek binnen de Medische Psychologie;
 • aantoonbaar goede didactische kwaliteiten en affiniteit met, bij voorkeur, medisch onderwijs, maar minstens met universitair onderwijs. Desgewenst zelf actief participeren in het onderwijs in de Medische Psychologie;
 • weet een concrete toekomstvisie te formuleren hoe de afdeling Medische Psychologie zich verder dient te ontwikkelen;
 • is in staat voor de realisatie van deze visie een strategie uit te zetten zowel in de context van het Amsterdam UMC als daarbuiten (nationaal en internationaal), waarin klinisch werk, onderzoek en onderwijs binnen een beperkt aantal speerpunten gebundeld worden;
 • gebleken vermogen en het overtuigend elan om snel veranderende inzichten binnen de disciplines ressorterend onder de afdeling Medische Psychologie toe te passen en indien geëigend verandering te initiëren;
 • een relevant (inter)nationaal netwerk heeft en een goede netwerker is binnen de medische context;
 • verbindend en enthousiasmerend, oog voor de medewerkers en ondersteunt en stimuleert waar mogelijk;
 • onderschrijft de visie, missie en kernwaarden van het Amsterdam UMC.

Kandidaten, die niet aan alle criteria voldoen, maar toch het idee hebben geschikt te zijn voor deze functie, worden ook uitgenodigd te solliciteren.

De afdeling

De afdeling Medische Psychologie functioneert als volwaardige, brede academische afdeling in Amsterdam UMC. Sinds 2014 kent de afdeling een gezamenlijk afdelingshoofd en zijn verdere stappen gezet naar bestuurlijke en inhoudelijke integratie van de afdelingen Medische Psychologie VUmc en AMC.

De afdeling Medische Psychologie is breed samengesteld. Er is een verscheidenheid aan medewerkers aan de afdeling verbonden: gezondheidszorgpsychologen, klinisch (neuro) psychologen, psychologisch medewerkers, docenten, onderzoekers, maatschappelijk werkers en secretariële medewerkers. De afdeling kent een zestal op inhoud georganiseerde secties die elk worden aangestuurd door een sectiehoofd. Afdelingshoofd en sectiehoofden vormen tezamen het Management Team.

De afdeling Medische Psychologie is goed ingebed in het Amsterdam UMC en heeft drie kerntaken: onderzoek, onderwijs/opleiding en patiëntenzorg. Op het gebied van de drie kerntaken wordt er nauw samen gewerkt met een groot aantal andere klinische en niet-klinische afdelingen binnen het Amsterdam UMC. Het onderzoek van de afdeling sluit aan bij specifieke ziektebeelden en is daarom ingebed in verschillende onderzoeksinstituten van Amsterdam UMC (Amsterdam Public Health, Amsterdam Neuroscience, Cancer Center Amsterdam en Amsterdam Reproduction and Development).

Wij bieden

Salarisschaal 18: 8015 tot 10960 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en ervaring).

 • Naast een goed basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag.
 • Gratis en onbeperkt toegang tot het trainingsaanbod van onze online leeromgeving GoodHabitz.
 • Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. VUmc draagt 70% van deze premie bij.
 • In eerste instantie bieden wij jou een jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband.

Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden kijk op onze website.

Een referentiecheck kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. Daarnaast is het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor iedere nieuwe medewerker verplicht. De aanvraag voor een VOG wordt opgestart vanuit VUmc zodra de nieuwe medewerker is aangesteld.

Interesse? Klik hier.