Voor plaatsing van vacatures kun u contact opnemen met het webbeheer Fleur Domensino

 

Vacatures

Lid Deskundigenpanel TSB - Neuropsycholoog

Functieomschrijving

Vanaf 1 januari 2023 is de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) ingegaan. Deze regeling is ingesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en heeft als doel dat mensen die ziek zijn geworden door het werken met gevaarlijke stoffen een financiële tegemoetkoming kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Instituut Slachtoffers beroepsziekten door gevaarlijke stoffen (ISBG) en het Bureau Lexces (Landelijk Expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten). Elke aanvraag voor een tegemoetkoming wordt voorgelegd aan een multidisciplinair panel van deskundigen. Deze deskundigen worden op persoonlijke titel benoemd door de minister van SZW en vormen samen het Deskundigenpanel TSB. 

Op dit moment zijn er drie beroepszieken waarvoor een tegemoetkoming kan worden aangevraagd. Eén van deze beroepsziekten is Chronische solvent-induced Encephalopathie (CSE, ook wel organo-psychosyndroom of schildersziekte genoemd) als gevolg van blootstelling aan vluchtige organische stoffen. 

Om te beoordelen of er sprake is van een beroepsziekte in de zin van de TSB, worden aanvragen voor CSE voorgelegd aan een multidisciplinair panel, bestaande uit een bedrijfsarts, een blootstellingsdeskundige en een neuropsycholoog. Het panel oordeelt in gezamenlijkheid of er sprake is van de beroepsziekte CSE. Deze beoordeling vindt plaats op basis van het in de Staatcourant gepubliceerd protocol (Staatscourant). Het protocol voor CSE is gebaseerd op een internationaal consensus protocol voor de diagnose van CSE en schrijft voor welke informatie in het dossier aangeleverd moet worden ten aanzien van medische diagnose, arbeidshistorie en causaliteit om als panel de beroepsziekte CSE te kunnen bevestigen. Een neuropsychologisch onderzoek is onderdeel daarvan. 

Wat doet een panellid?

  • Een individuele beoordeling van een aanvraag op basis van de eigen expertise: neuropsychologisch onderzoek wat elders is afgenomen beoordelen op basis van de internationale criteria voor CSE.

  • Expertise inbrengen in het multidisciplinair overleg (panelvergaderingen)

  • Bijdragen aan een uniforme werkwijze binnen het Deskundigenpanel

  • Het tijdig signaleren van knelpunten, om zo tot een optimale en uniforme beoordeling te komen.

Functie-eisen

  • Certificering als GZ/neuropsycholoog of klinisch neuropsycholoog, met geldige BIG-registratie. 

  • Ruime ervaring binnen de neuropsychologie is een vereiste. 

  • Voorkennis van CSE is een pré, maar wordt ook via specifieke scholing door Polikliniek Mens en Arbeid (Solvent Team) aangeboden.

Belangen

Als panellid mag u geen functies of nevenfuncties vervullen (of tot een jaar eerder vervuld hebben) die kunnen conflicteren met een onafhankelijke en onpartijdige oordeelsvorming.

Tijdsinspanning en vergoeding    
De verwachte tijdsbesteding is ongeveer 10 uur per maand en is afhankelijk van het aantal binnengekomen aanvragen. Dit betreft de eigen beoordelingstijd van de aanvragen en deelname aan de panelvergaderingen. Per vergadering worden maximaal 10 aanvragen behandeld. De vergoeding bedraagt € 150,- per aanvraag (exclusief BTW).

Bent u geïnteresseerd?
Heeft u interesse om aan het Deskundigenpanel deel te nemen? Stuur dan een motivatie en CV naar [email protected]. Als u nog vragen heeft, of verdere informatie behoeft, mail ons dan gerust.