Voor plaatsing van vacatures kun u contact opnemen met het webbeheer Lauriane Spreij.

 

Vacatures

PhD-candidate

PhD cognitieve rehabilitatie bij mensen met psychotische aandoeningen (1,0 fte) (V23.0498)

Functieomschrijving
Mensen met complexe psychiatrische problemen (veelal psychotische aandoeningen, zoals schizofrenie), ervaren vaak beperkingen in het dagelijks leven (bv. bij boodschappen doen, schoonmaken, agenda bijhouden, financiën). Bij een deel van deze mensen zijn deze problemen zo groot dat zij niet langer zelfstandig kunnen wonen en terugvallen op vormen van beschermd wonen. Vaak worden problemen in het dagelijks leven veroorzaakt door cognitieve stoornissen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat bij mensen met complexe psychiatrische problemen, de cognitieve stoornissen samenhangen met verminderde neurale plasticiteit. Eerder onderzoek toont aan dat cognitieve remediatie training (CR; een vorm van cognitieve rehabilitatie) het dagelijks functioneren van mensen met een psychotische stoornis verbetert en hen helpt hun persoonlijke doelen te bereiken.

Dit promotieproject behelst een grote multicenter randomized controlled trial (RCT) waarin we onderzoeken of we dagelijks functioneren bij deze doelgroep kunnen verbeteren met een nieuwe vorm van CR training. Deze training is gericht op het leren van nieuwe cognitieve vaardigheden én het leren gebruiken van deze nieuwe vaardigheden in het dagelijks leven. Bovendien onderzoeken we of een combinatie van CR training met milde hersenstimulatie (transcranial Direct Current Stimulation) neurale plasticiteit kan stimuleren en het effect van CR training kan vergroten. In een pilotstudie lieten we reeds zien dat deelnemers zo'n combinatie van CR training en hersenstimulatie goed vol kunnen houden, leuk vinden om te doen en dat de training hen helpt hun doelen te bereiken.

Jouw taken als promovendus zijn onder meer:

 • het voorbereiden en opzetten van de multicenter Randomized Controlled Trial

 • het uitvoeren van het multicenter onderzoek, uiteindelijk resulterend in een proefschrift en aansluit bij de doelstellingen en eisen van het project

 • het coördineren van de inclusie van deelnemers en het organiseren en uitvoeren van de dataverzameling

 • het geven van CR training aan een deel van de cliënten en het coachen van de andere trainers

 • resultaten van het onderzoek publiceren in internationale wetenschappelijke tijdschriften en nationale vaktijdschriften

 • het onderzoek presenteren aan een breed publiek van zowel (internationale) collega-wetenschappers als praktijkpartners

 • samenwerken met collega-wetenschappers in het grotere project

 • verzorgen van een beperkt aantal onderwijsactiviteiten bij de afdeling Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie, zoals kleinschalig werkgroeponderwijs en gastcolleges, in samenwerking met de begeleiders.

Organisatie
De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd. De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. We werken aan sociale vraagstukken en problemen die mensen ervaren in het dagelijks leven. Centraal staat de individuele en maatschappelijke veerkracht en de vraag hoe we deze kunnen vergroten. We richten ons hierbij op de onderwerpen migratie, milieu en klimaat, gezondheid, opvoeding en onderwijs, bescherming van kwetsbare minderheden en duurzame samenwerkingsverbanden. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ruim 800 medewerkers. Meer informatie over de faculteit kunt u vinden via de link https://www.rug.nl/gmw/

Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie
Binnen de basiseenheid Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie vindt onder andere onderzoek plaats naar patiënten met psychiatrische aandoeningen, ontwikkelingsstoornissen en neurologische aandoeningen. Het onderzoek richt zich op de aard van deze stoornissen, op de effecten van behandelingen, en op de consequenties van deze stoornissen voor deelname aan de maatschappij. Naast je aanstelling bij de Rijksuniversiteit Groningen, krijg je een onbezoldigde aanstelling en een werkplek bij Lentis in Zuidlaren. Daar kun je je laten inspireren door cliënten, naasten en hulpverleners en krijg je de gelegenheid om jouw kennis direct door te geven aan de klinische praktijk.

Functie-eisen
Voor deze functie wordt van je verwacht dat jij:

 • een afgeronde (research) Masteropleiding op het gebied van de (neuro)psychologie, of een verwant gebied hebt

 • affiniteit hebt met de doelgroep; ervaring met klinisch werk is een pre

 • een goed academisch track-record hebt

 • enthousiast bent over het schrijven van internationale publicaties en een proefschrift

 • beschikt over goede academische schrijfvaardigheid

 • een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal hebt, zowel mondeling als schriftelijk

 • beschikt over goede sociale- en communicatievaardigheden en het leuk vindt om in teamverband te werken

 • enthousiast bent over het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar praktische richtlijnen en adviezen

 • creatief en proactief bent en over goede organisatievaardigheden en doorzettingsvermogen beschikt

 • aantoonbare capaciteiten hebt op de volgende competenties: conceptueel vermogen, presenteren, plannen en organiseren en voortgang bewaken.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• een salaris van € 2.541,- bruto per maand in het eerste aanstellingsjaar tot maximaal € 3.247,- bruto per maand in het laatste jaar bij volledige werktijd
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
• aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden
• eerst een tijdelijke aanstelling van 12 maanden. Bij gebleken geschiktheid aan de hand van een beoordeling wordt de aanstelling verlengd voor het resterende gedeelte van het traject. Functie indeling in het UFO functieprofiel van Promovendus.

Ingangsdatum: Bij voorkeur 1 oktober

Sollicitatie
U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 31 augustus 2023 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier. De selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 6 september 2023. De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/(...)rsity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Bovenstaand(e) e-mailadres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature