Agenda

24
jun

Conferentie
Congres over het Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS)

 
 
Terug naar agenda

 

CRPS vraagt een individuele patiëntgerichte behandeling op basis van sub-typering

De nieuwe inzichten en ontwikkelingen bij diagnostiek en behandeling vragen individueel gerichte zorg op grond van de onderliggende mechanismen bij CRPS. Niet alleen medicamenteus en invasief maar ook op het gebied van cognities, lichaamsfuncties, gevoelens en stemming bij CRPS en ervaren van pijn. Eveneens komen inzichten in de heterogeniteit bij de belevening van pijn, niet alleen tussen mannen en vrouwen, maar ook bij kwetsbare populaties zoals laagopgeleiden en werklozen, aan de orde. Het leven met CRPS wordt tijdens de conferentie in beeld gebracht. 

Sprekers zijn o.a. prof.dr. Huygen, prof.dr Bruehl (USA), drs. de Leeuw, dr. Lewis (UK), dr. Goebel (UK), drs. Mangnus, en dr. Waardenburg. 

Bent u geïnteresseerd deel te nemen aan deze conferentie? Klik hier voor het gehele programma en de inschrijving.