Dissertatieprijs

Voor recent gepromoveerden.

De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de NVN voorjaarsconferentie.

De NVN looft ieder jaar tijdens de Voorjaarsconferentie een prijs uit voor de beste dissertatie op het gebied van de neuropsychologie. 

Een jury bestaande uit 3 leden (bijvoorbeeld oud bestuursleden of de vorige dissertatieprijswinnaar), waarvan de voorzitter lid is van het bestuur van de NVN, beoordeelt de ingezonden dissertaties. De voorzitter van de jury organiseert de wijze van beoordeling. 

Kandidaten kunnen worden genomineerd via hun (co-)promotor, die een motivatiebrief mee moet sturen.

De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de NVN voorjaarsconferentie en de winnaar geeft dan een korte presentatie waarvoor in het programma ruimte is ingepland. De prijs bedraagt € 1000,- en een oorkonde.