Dissertatieprijs

Voor recent gepromoveerden.

De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de NVN voorjaarsconferentie.

Sinds 2008 looft de NVN de Dissertatieprijs uit voor de beste dissertatie op het gebied van de Neuropsychologie. Kandidaten kunnen zich zelf nomineren of kunnen worden voorgedragen. In het afgelopen jaar moet de promotie hebben plaatsgevonden.

De dissertaties worden beoordeeld door een jury van drie leden, waarvan ten minste één NVN-bestuurslid. De voorzitter van de jury organiseert de wijze van beoordeling.

De Dissertatieprijs, een oorkonde en een bedrag van € 1000, zal worden uitgereikt tijdens de NVN najaarsconferentie. De winnaar geeft een korte presentatie over de inhoud van het proefschrift.