Voor plaatsing van vacatures kunt u contact opnemen met de webmaster Martin Klein.

Vacatures

Klinisch Neuropsycholoog (m/v) per 1 april

           

 

VU medisch centrum, Amsterdam

Divisie II, afdeling medische psychologie en medisch maatschappelijk werk

 

Werktijd

20 uur/week (0.55 fte)

 

Algemeen

De afdeling medische psychologie van het VU medisch centrum vervult taken op het gebied van patiëntenzorg, patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijk onderwijs. De activiteiten van de afdeling zijn gerelateerd aan de zorgzwaartepunten van het VU medisch centrum. De afdeling kent 5 secties (sectie klinische psychologie, sectie medische neuropsychologie, sectie pediatrische psychologie, sectie gender en seksuologie, sectie medisch maatschappelijk werk). De gevraagde medewerker maakt deel uit van de sectie medische neuropsychologie. De neuropsychologische patiëntenzorg en het daaraan gekoppelde patiëntgebonden onderzoek binnen deze sectie richt zich op de diagnostiek en deels op behandeling van volwassenen met neurologische ziektebeelden die gepaard gaan met cognitieve stoornissen. Naast reguliere consulten wordt het grootste deel van de diagnostiek uitgevoerd binnen zorgpaden rond multiple sclerose, neuro-oncologie, epilepsie, bewegingsstoornissen, geheugenstoornissen en geriatrie. Vooruitlopend op de fusie tussen VUmc en AMC is er een nauw overleg over onderlinge afstemming op gebied van patiëntenzorg en onderzoek.

 

Functie-inhoud

Het verrichten van neuropsychologische patiëntenzorg bij volwassenen en het leveren van een bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. De taken worden uitgevoerd in samenwerking met de aanwezige neuropsychologen, medisch-psychologisch medewerkers en psychologiestudenten (afstudeerrichting neuropsychologie). In overleg met de collega’s van VUmc en AMC verder vormgeven aan de fusie.

 

Functie-eisen

Universitaire opleiding tot neuropsycholoog. BIG-registratie als GZ-psycholoog is een voorwaarde, registratie als klinisch neuropsycholoog een pre. Uitgebreide en grondige kennis van en ervaring met (neuro-)psychologische diagnostiek en “expert-knowledge” op het gebied van de gedragsneurologie. Ervaring in het werken met neurologische patiënten in een academisch ziekenhuis of vergelijkbare werkomgeving. Gepromoveerd op een medisch-neuropsychologisch onderwerp, tevens blijken uw wetenschappelijke kwaliteiten uit wetenschappelijke publicaties in peer-reviewed tijdschriften. Affiniteit en ervaring met verrichten van wetenschappelijk onderzoek in een klinische setting. Zelfstandig kunnen werken in collegiaal multidisciplinair teamverband.

 

Salarisschaal

Schaal 12 klinisch neuropsycholoog. Inschaling van niet-KNPer afhankelijk van BIG-registratie en ervaring.

 

Inlichtingen

Prof.dr. M. Klein, hoofd sectie medische neuropsychologie telefonisch via (02 04 44 84 32 / 06 10 17 56 43) of via mail m.klein@vumc.nl.