Voor plaatsing van vacatures kunt u contact opnemen met de webmaster Martin Klein.

Vacatures

Klinisch Neuropsycholoog of GZ – Psycholoog (specialisatie neuropsychologie)

Libra Revalidatie & Audiologie biedt specialistische diagnostiek, behandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking. De organisatie heeft locaties voor revalidatie in Eindhoven (locatie Blixembosch), Weert en Tilburg (locatie Leijpark). Locaties voor audiologie bevinden zich in Eindhoven, Tilburg, Breda en Uden. Bij Libra Revalidatie & Audiologie werken ca. 750 medewerkers.

 

Binnen de sector revalidatie Neurologie, locatie Blixembosch, is ruimte voor een

 

Klinisch Neuropsycholoog

of een

GZ – Psycholoog (specialisatie neuropsychologie)

 

Uren dienstverband tussen 24 en 36 uur gemiddeld per week

 

Libra R&A richt zich op  complexe medisch specialistische revalidatie. Wij zijn op zoek naar een klinisch neuropsycholoog, met een pioniersmentaliteit, die samen met de andere KNP-er binnen de revalidatie de meerwaarde van een specialist nader vorm wil geven in de organisatie.

Libra R&A biedt opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen en voor een klinisch neuropsycholoog en is betrokken bij externe opleidingstrajecten GIOS.

 

De organisatie is volop in ontwikkeling. Op teamniveau voeren we het model van zelfsturende teams in. Voor dit traject wordt 3 tot 5 jaar uitgetrokken. Zelfsturing beoogt de revalidatieteams ruimere verantwoordelijkheid, meer flexibiliteit en (nog) meer werkplezier te geven.

 

Binnen de sector worden revalidanten behandeld met neurologische aandoeningen.

De neurologische aandoeningen kennen een diverse problematiek. De hoofddoelgroep betreft NAH. De behandeling betreft vooral specialistische cognitieve revalidatie.

 

Functie- inhoud KNP

 • diagnostiek & indicatie en behandeling van complexe neuropsychologisch problematiek ten gevolge van NAH;
 • mede vormgeven aan neurocognitieve revalidatie binnen de sector neurologie;
 • begeleiden van basispsychologen, PIOG’s en GIOS;
 • in onderling overleg kan worden besproken waar uw affiniteit ligt en waar de organisatie u tegemoet kan komen.

 

Functie-inhoud GZ Psycholoog

 • stellen van indicatie en verrichten diagnostiek  bij revalidanten met neuropsychologische problematiek en bijkomende cognitieve stoornissen en psychische problematiek (in nauwe samenwerking met de revalidatiearts);
 • opstellen en uitvoeren van het psychologisch behandelplan, binnen de kaders van het multidisciplinaire behandelplan;
 • inventarisatie psychische problematiek en behandeling hiervan;
 • integreren NPO-resultaten in het klinisch beeld en de behandeling;
 • het opstellen van behandelprogramma’s en het uitzetten van de behandellijnen;
 • systeembegeleiding;
 • voorlichting geven aan revalidanten en partners;
 • begeleiden van basispsychologen en PIOG’s.

 

Functie-eisen

 • GZ- dan wel KNP opleiding (met specifieke kennis van neuropsychologie);
 • inschrijving in beroepsregisters als zodanig;
 • kennis van en affiniteit met gedragstherapeutische methoden en technieken;
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • goede contactuele vaardigheden t.b.v. de interdisciplinaire samenwerking;
 • affiniteit en ervaring met het werken in een team.

 

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO ziekenhuizen.

Salariëring voor de functie Klinisch Neuropsycholoog is overeenkomstig FWG functiegroep 70 (maximaal € 6.345,-  op fulltime basis;  niveau 1 juli 2018 en GZ-psycholoog FWG functiegroep 65 (maximaal € 5.257,-  op fulltime basis;  niveau 1 juli 2018). 

Een jaarlijks studiebudget  is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden.

 

Inlichtingen en sollicitatie

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Erik Vogels, teammanager,

tel. 088-3132504 (of 06-23782292).

 

We willen deze vacature zo spoedig mogelijk invullen.

Daarom verzoeken we belangstellenden om hun interesse per omgaande kenbaar te maken.

U kunt uw interesse kenbaar maken door een brief met cv aan de afdeling P&O via [email protected] of Postbus 1355, 5602 BJ  Eindhoven onder vermelding van vacaturenummer 1804NE10.

 

 

 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern verspreid.

Interne kandidaten van Libra Revalidatie & Audiologie genieten de voorkeur.