Contact

Neem contact op voor meer informatie

 

Aanmelden als lid

Aanmelden als lid van de NVN kan via de link ‘Leden’ bovenaan deze pagina. De contributie van de NVN kan alleen worden voldaan door het verlenen van een machtiging voor de inning van de contributie door de NVN. Het lidmaatschap bedraagt €75,- per jaar inclusief ontvangst van het Tijdschrift voor Neuropsychologie. Als u het Tijdschrift voor Neuropsychologie al ontvangt via uw lidmaatschap van de Sectie Neuropsychologie van het NIP, dan ontvangt u een korting van €27,50 op uw NVN lidmaatschap (€47,50 i.p.v. €75,-). Daarnaast ontvangt u als lid van de NVN korting op deelname aan verschillende symposia en congressen. 

Wanneer u al lid bent, klikt u op ‘Leden’. U kunt dan via de link rechts bovenaan de pagina inloggen om uw gegevens te bekijken en eventueel bijwerken.

Opzeggen van het lidmaatschap van de NVN loopt per kalenderjaar. Een opzegging van het lidmaatschap van de NVN is alleen mogelijk per 31 december van het lopende jaar en moet voor 1 december van het betreffende jaar bij ons binnen zijn. Gedurende het betreffende jaar zult u uw account op onze website kunnen blijven gebruiken en ontvangt u het Tijdschrift voor Neuropsychologie.

Bij vragen kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

Contact

Secretaris: dr. Irene Huenges Wajer
Penningmeester: dr. Tim Ziermans

Bij vragen kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

Webbeheer: dr. Roos Jutten en dr. Fleur Domensino
Voor het indienen van kopij, vacatures, agenda-items en andere gegevens voor op de website van de NVN kunt u contact opnemen via [email protected] en [email protected]

Neem voor vragen over klinisch neuropsychologische aangelegenheden (doorverwijzing naar een neuropsycholoog, cognitieve revalidatie, second opinion, expertise onderzoek, een neuropsycholoog in de buurt, e.d.) contact op met de beroepsvereniging, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Voor NIP-leden verzorgt de NIP sectie Neuropsychologie jaarlijks de accreditatieaanvraag herregistratie KP/KNP voor de FESN en de INS Midyear Europa, zie hier voor meer informatie en de spelregels: https://psynip.nl/secties/sectie-neuropsychologie/accreditatieprocedure/