Nieuws

Het meten van subjectieve cognitieve klachten bij ouderen

4 oktober 2022
 
 
Naar nieuwsoverzicht

Expert opinion over het meten van subjectieve cognitieve klachten bij ouderen

Onderzoekers van de VU/Amsterdam UMC, Locatie VUmc vragen uw aandacht voor een survey-onderzoek over het meten van subjectieve cognitieve klachten bij ouderen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het meten van subjectieve cognitieve klachten waardevol kan zijn voor diagnostiek van dementie. Echter bestaat grote heterogeniteit in de manier waarop deze klachten worden gemeten, wat gevolgen heeft voor de vergelijkbaarheid tussen wetenschappelijke studies en gebruik in de klinische praktijk. We nodigen clinici, onderzoekers en andere professionals die met het thema subjectieve cognitieve klachten bij ouderen in aanraking komen uit om hun ideeën en kennis te delen middels een survey onderzoek. Het uiteindelijke doel is om de meting van subjectieve cognitieve klachten te optimaliseren door het ontwikkelen van een vragenlijst, bestaande uit vragen die het construct het beste meten. Input van experts is hiervoor logischerwijs onmisbaar.

Onderaan deze dit bericht vindt u een link naar de informatiebrief en de survey (in het Engels). Invullen duurt ongeveer 15-20 minuten. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. Uw bijdrage is waardevol en wordt zeer gewaardeerd!

https://fppvu.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3ee88aKs4yJqrwW