Nieuws

Neuropsychologische diagnostiek in tijden van corona

2 april 2020
 
 
Naar nieuwsoverzicht

Neuropsychologische diagnostiek in tijden van corona

Voor veel (neuro)psychologen is het werk in deze tijden van de coronapandemie drastisch veranderd. Dit roept veel vragen op over de mogelijkheden voor patiëntencontact op afstand, zo ook rondom het neuropsychologisch onderzoek. De Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN) sluit zich aan bij de adviezen van de NIP sectie Neuropsychologie, en wij adviseren:

  • Grote terughoudendheid wat betreft de neuropsychologische diagnostiek op afstand. Een regulier neuropsychologisch onderzoek afgenomen op afstand, of op elke andere wijze dan waarvoor de testonderdelen oorspronkelijk zijn ontwikkeld, is nog onvoldoende valide en betrouwbaar. Ook de verzameling van andere informatiebronnen, zoals observaties tijdens anamnese en testonderzoek, zijn suboptimaal en bemoeilijken het verkrijgen van een integratief beeld nodig voor een betrouwbare en valide conclusie.
  • Eventuele inzet van anamnese en testonderzoek op afstand dient dus altijd kritisch te worden afgewogen: is er noodzaak; wat levert het op (de verminderde betrouwbaarheid en validiteit zoals hierboven besproken in acht genomen); en heb ik de informatie die dat oplevert echt nodig voor het vervolg?
  • Zoek zo nodig contact met ervaren collega’s in het werkveld voor overleg, triage en advies.

Voor het inschatten van meer globale cognitieve problematiek zijn er diverse screeningsinstrumenten beschikbaar die zijn ontwikkeld voor afname op afstand. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan de TICS-M (zie website NIP) gericht op cognitief verval.

De NVN zal de wetenschappelijke discussie over dit onderwerp nationaal en internationaal nauwlettend volgen en hier ook over communiceren.