Nieuws

Nieuw boek: “Over het hoofd gezien; 100.000 kinderen met niet aangeboren hersenletsel”

19 november 2019
 
 
Naar nieuwsoverzicht

Een recent verschenen boek van dr. Eric Hermans: “Over het hoofd gezien; 100.000 kinderen met niet aangeboren hersenletsel” 

De auteur stelt en onderbouwt dat er op elk willekeurig moment in Nederland 100.000 kinderen en jongeren (0-25 jaar) zijn met onbehandelde gevolgen van NAH. De maatschappelijke consequenties in termen van verloren productiviteit en levensgeluk van slachtoffers en familieleden zijn enorm. Hermans illustreert dit in zijn boek aan de hand van twaalf case histories van jongeren met NAH over een gemiddelde periode van 15 jaar.

Uit een literatuuroverzicht aan het slot van het boek blijkt dat mensen met hersenletsel sterk oververtegenwoordigd zijn onder gedetineerden, daklozen, verslaafden en psychiatrische patiënten. Bovendien leven zij korter, brengen zij in hun verdere leven meer dagen door in het ziekenhuis en hebben zij een verhoogde kans op onder meer dementie en beroerte.

Meer weten of het boek bestellen? Kik hier!