Scientific Impact Award

2023

Vanaf 2023 looft de NVN elke twee jaar (afgewisseld met de Early Career award) een prijs uit voor een uitzonderlijke wetenschappelijke bijdrage binnen de neuropsychologie met aantoonbare impact op het werkveld. De prijs is de opvolger van de Test & Diagnostiekprijs en kan worden toegekend aan een product, een individu of een team.  Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Het ontwikkelen/valideren van een veelbelovende test- of meetmethode voor toepassing binnen de neuropsychologie. 

 • Het ontwikkelen/valideren van een veelbelovende evidence-based interventie voor toepassing binnen de neuropsychologie. 

 • Een succesvol valorisatie-initiatief van wetenschappelijke kennis binnen een neuropsychologische context. 

 • Overige initiatieven met een duidelijk wetenschappelijk karakter en aantoonbare impact binnen de neuropsychologie. Het gaat hierbij nadrukkelijk NIET om succesvolle publicaties, WEL om de concrete toepassing van wetenschappelijke kennis. N.B. Bij twijfel over geschiktheid kunt u navraag doen via [email protected].

Procedure

 • Kandidaten kunnen zichzelf nomineren of voorgedragen worden. 
 • Nominaties dienen te worden ingestuurd naar [email protected]Nominaties moeten bestaan uit:
  • Een duidelijke omschrijving van het initiatief/product/prestatie. (max. halve pagina)
  • Motivatie en onderbouwing van de gerealiseerde of potentiële impact en het uitzonderlijke karakter. (max. 1 pagin
 • De deadline voor het indienen van nominaties is 15 oktober 2023.
 • Bestuursleden van de NVN kunnen niet worden genomineerd voor de award.
 • De publieke introductie/uitvoering van het initiatief moet recent hebben plaatsgevonden of er dient anderszins aantoonbaar gemaakt te worden dat het initiatief/product/prestatie recentelijk nadrukkelijk op de voorgrond is komen te staan in het werkveld.
 • Een jury bestaande uit 3 leden, waarvan de voorzitter lid is van het bestuur van de NVN, beoordeelt de ingezonden nominaties. Eén van de juryleden moet lid zijn van het Convent Hoogleraren Neuropsychologie en Neuropedagogiek.
 • De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het NVN Najaarscongres en de winnaar geeft dan een korte presentatie van 10 minuten waarvoor in het programma ruimte is ingepland. 
 • De prijs bedraagt € 1500,- en een oorkonde. 

Inzendingen