Masterthesisprijs

2022: Doe mee!

Ieder jaar looft NVN de Masterthesisprijs uit aan een student van de master Neuropsychologie. 

Beoordelingscriteria

De winnaar van de masterthesisprijs voldoet aan de volgende criteria:

  • Inleverdatum tussen 1 september 2021 en 1 september 2022
  • Thesis heeft betrekking op de neuropsychologie in brede zin
  • De thesis is van hoge kwaliteit (o.a. beoordeeld met een 8 of hoger) en draagt bij aan de wetenschappelijke ontwikkelingen binnen de neuropsychologie
  • De thesis is geschreven met grote mate van zelfstandigheid en inhoudelijke bijdrage van de student

Procedure

Begeleiders kunnen nominaties indienen. Om deel te nemen dienen de volgende documenten voor 1 januari 2023 te worden opgestuurd naar de voorzitters van de Masterthesisprijs (Sara Khosdelazad, [email protected] en Teuni ten Brink, [email protected]):

  • De masterthesis in PDF format. Op de voorkant van de thesis moet de naam van de student, universiteit, datum en titel van de thesis staan. De thesis moet een abstract bevatten. 
  • Een motivatiebrief van de begeleider waarin op de beoordelingscriteria kan worden ingegaan (richtlijn: rond de 500 woorden).

Samenstelling jury

De jury bestaat uit 3 leden en wordt voorgezeten door het jongNVN bestuurslid. De overige plekken worden gevuld vanuit jong NVN en/of het NVN bestuur.

Besluitvorming

Ieder jurylid beoordeelt alle inzendingen o.b.v. de criteria en maakt een rangschikking. De jury vergelijkt en bespreekt de gemaakte rangschikkingen en selecteert de winnaar o.b.v. de gestelde criteria. De winnaar wordt door de voorzitter per email op de hoogte gebracht zodat de korte presentatie bij de uitreiking voorbereid kan worden. De overige kandidaten ontvangen per email bericht dat ze niet geselecteerd zijn. De winnaar wordt tot de uitreiking geheim gehouden. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de NVN Voorjaarsconferentie 2023 en geeft dan een korte presentatie (10 minuten). De prijs bedraagt € 500,- en een oorkonde.

 

Inzendingen