Masterthesisprijs

2022: Doe mee!

De NVN looft de Masterthesisprijs uit aan een student van de master Neuropsychologie. De thesis moet een wetenschappelijke bijdrage hebben geleverd aan de Neuropsychologie. Studenten kunnen zichzelf nomineren of kunnen worden voorgedragen. 

De uitreiking van de Masterthesisprijs 2022 zal tijdens de Voorjaarsconferentie 2023 plaatsvinden. Om deel te nemen aan de NVN Masterthesisprijs kunnen thesissen worden ingediend wanneer het cijfer voor de thesis een 8 of hoger was, en waarvan de student afgestudeerd is tussen 1 september 2021 en 1 september 2022.

De deadline voor het indienen van de thesissen is 1 januari 2023De thesissen dienen in PDF opgestuurd te worden naar de voorzitters van de Masterthesisprijs: Sara Khosdelazad ([email protected]) en Teuni ten Brink ([email protected]). Op de voorkant van de thesis moet de naam van de student, universiteit, datum en titel van de thesis staan. De thesis moet een abstract bevatten. 

De jury beoordeelt de ingezonden nominaties op basis van de abstract. De theses van de 5 beste abstracts worden gelezen en beoordeeld op onder andere relevantie, helderheid van schrijven en originaliteit. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de NVN Voorjaarsconferentie 2023 en de winnaar geeft dan een korte presentatie (10 minuten). De prijs bedraagt € 500,- en een oorkonde.

Inzendingen