Masterthesisprijs

2023

De NVN looft ieder jaar de Masterthesisprijs uit aan een student van de master Neuropsychologie.

Criteria

De winnaar van de masterthesisprijs voldoet aan de volgende criteria:

  • Inleverdatum tussen 1 september 2022 en 1 september 2023
  • Thesis heeft betrekking op de neuropsychologie in brede zin
  • De thesis is van hoge kwaliteit (o.a. beoordeeld met een 8 of hoger) en draagt bij aan de wetenschappelijke ontwikkelingen binnen de neuropsychologie
  • De thesis is geschreven met grote mate van zelfstandigheid en inhoudelijke bijdrage van de student

Procedure

Studenten kunnen zich aanmelden door de volgende documenten voor 29 april 2024 op te sturen naar de voorzitter van de Masterthesisprijs (Sara Khosdelazad, [email protected]):

  • De masterthesis in PDF format. Op de voorkant van de thesis moet de naam van de student, universiteit, datum en titel van de thesis staan. De thesis moet een abstract bevatten. 
  • Een motivatiebrief van de begeleider waarin op de beoordelingscriteria kan worden ingegaan (richtlijn: rond de 250 woorden).

Samenstelling jury

De jury bestaat uit 3 leden en wordt voorgezeten door het jongNVN bestuurslid. De overige plekken worden gevuld vanuit jong NVN en/of het NVN bestuur.

Besluitvorming

De jury beoordeelt de ingezonden nominaties op basis van de abstract. De theses van de 5 beste abstracts worden gelezen en beoordeeld op onder andere relevantie, helderheid van schrijven en originaliteit. 

Ieder jurylid beoordeelt alle inzendingen o.b.v. de criteria en maakt een rangschikking. De jury vergelijkt en bespreekt de gemaakte rangschikkingen en selecteert de winnaar o.b.v. de gestelde criteria. De winnaar wordt door de voorzitter per email op de hoogte gebracht zodat de korte presentatie bij de uitreiking voorbereid kan worden. De overige kandidaten ontvangen per email bericht dat ze niet geselecteerd zijn. De winnaar wordt tot de uitreiking geheimgehouden. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de NVN Voorjaarsconferentie 2024 en geeft dan een korte presentatie. De prijs bedraagt € 500,- en een oorkonde. De winnaar wordt vermeld op de NVN-website.

 

Inzendingen