Betto Deelmanprijs

2018

Betto Deelmanprijs 2018 voor Joke Spikman

De jury, onder leiding van professor Edward de Haan, heeft besloten de Betto Deelmanprijs 2018 toe te kennen aan prof. dr. Joke Spikman vanwege haar uitzonderlijke verdiensten als neuropsycholoog en haar bijdrage aan het vakgebied van de neuropsychologie in Nederland.

Professor Spikman heeft na haar studie psychologie haar promotieonderzoek op het gebied van aandacht- en executieve stoornissen bij traumatisch hersenletsel uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen waar zij in 2001 promoveerde bij professor Deelman. In 2015 werd zij daar tot hoogleraar benoemd op het gebied van de Medische Neuropsychologie in het bijzonder de neuropsychologische revalidatie. Naast expert op het gebied van executieve functiestoornissen is zij ook werkzaam op het terrein van aandoeningen van sociale cognitie.

Professor Spikman is zeer actief op het gebied van de neuropsychologische revalidatie waarbij zij samenwerkt met veel collega’s in binnen- en buitenland. Daarnaast verzorgt zij onderwijs, zowel in Groningen als bij postacademische opleidingen. Vanaf 2014 is zij voorzitter van de NIP-Sectie Neuropsychologie, waarvan zij daarvoor al enkele jaren actief betrokken was als bestuurslid. Zij is redactielid voor het handboek Klinische Neuropsychologie en heeft vele jaren in de redactie van het Tijdschrift voor Neuropsychologie gezeten.

De Betto Deelman prijs, bestaande uit een erepenning en een bedrag van 5000 euro, zal haar in het voorjaar worden uitgereikt, nadere informatie over de plaats volgt. Iedereen is van harte welkom.

Stichting Neuropsychologie heeft als doel wetenschappelijk onderzoek in de neuropsychologie en de klinische toepassing ervan te bevorderen en de publieke bekendheid ervan te vergroten.

De stichting tracht dit doel ondermeer te verwezenlijken door de Betto Deelmanprijs uit te reiken. De prijs werd eerder uitgereikt aan Han Diesfeldt (2009), Roy Kessels (2011), Hanna Swaab (2013), Hilde Geurts (2014), Esther van den Berg (2015), Erik Scherder (2016) en Luciano Fasotti (2017).

Inzendingen