Betto Deelmanprijs

2024

De jury, onder leiding van professor Joke Spikman, heeft besloten de Betto Deelmanprijs 2024 toe te kennen aan prof. dr. Caroline van Heugten vanwege haar onderzoek naar de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel en haar bijdrage aan het vakgebied van de neuropsychologie in Nederland.

Prof. dr. Van Heugten is hoofd van het Expertisecentrum Limburg en is daar tevens als senior onderzoeker werkzaam. Bij Maastricht University is zij aangesteld als hoogleraar klinische neuropsychologie. Ze is gespecialiseerd in onderzoek naar de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling en evaluatie van meetinstrumenten, de evaluatie van klinische en kosteneffectiviteit van behandelprogramma's en de factoren die het succes van de behandeling beïnvloeden. Middels haar werk draagt prof. dr. Van Heugten in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de klinische neuropsychologische beroepsbeoefening.

De Betto Deelman prijs, bestaande uit een erepenning en een bedrag van 5000 euro, zal op 21 juni 2024 in Maastricht worden uitgereikt. 

Stichting Neuropsychologie Nederland heeft als doel wetenschappelijk onderzoek in de neuropsychologie en de klinische toepassing ervan te bevorderen en de publieke bekendheid ervan te vergroten.

De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door de Betto Deelmanprijs uit te reiken. De prijs werd eerder uitgereikt aan Han Diesfeldt (2009), Roy Kessels (2011), Hanna Swaab (2013), Hilde Geurts (2014), Esther van den Berg (2015), Erik Scherder (2016), Luciano Fasotti (2017), Joke Spikman (2018), Tanja Nijboer (2019), Paul Eling (2021), Ben Schmand (2022) en Anne Buunk (2023).

Inzendingen