Betto Deelmanprijs

2022

De Stichting Neuropsychologie Nederland heeft besloten de Betto Deelmanprijs 2022 toe te kennen aan prof. dr. Ben Schmand vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten als neuropsycholoog en zijn bijdrage aan het vakgebied van de neuropsychologie in Nederland. Ben Schmand studeerde klinische en experimentele psychologie en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. In de laatste fase van de studie ontdekte hij de (klinische) neuropsychologie, die indertijd (eind jaren 1970) nog niet erg bekend was. Sindsdien is dit vak hem altijd blijven interesseren.

Vanaf 1979 werkte hij als (klinisch) psycholoog en neuropsycholoog in verschillende algemene en psychiatrische ziekenhuizen, waarvan bijna 20 jaar in het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam. Daarnaast werkte hij aan verschillende onderzoeksprojecten, onder meer bij de afdeling Onderwijskunde van de UvA, de afdeling Neonatologie van het AMC, de afdeling Psychiatrie van het AZU en de Vrije Universiteit (AMSTEL-project van de afdelingen Psychiatrie en EMGO Epidemiologie). Hij promoveerde in 1991 aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp negatieve symptomen en cognitieve functiestoornissen bij psychotische patiënten onder begeleiding van de hoogleraren Betto Deelman en Marten Kuilman (psychiater). In 1997 kwam hij in dienst bij de afdeling Neurologie van het AMC. In 2003 werd hij benoemd tot hoogleraar klinische neuropsychologie aan de programmagroep Brein en Cognitie van de UvA; hij bleef parttime werkzaam in het AMC.

Zijn onderzoek richtte zich vaak op toegepaste neuropsychologische onderwerpen zoals de ontwikkeling van nieuwe tests en normen, het verbeteren van de efficiëntie van het neuropsychologische onderzoek, het cognitieve profiel van neurologische en psychiatrische ziekten en de neuropsychologische effecten van medische behandelingen. Zijn onderzoek heeft zich onder andere gericht op de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, de ziekte van Parkinson en andere bewegingsstoornissen, meningitis, middelenmisbruik, schizofrenie, en op prestatievaliditeit.

Schmand heeft verschillende neuropsychologische tests gepubliceerd, meegewerkt aan diverse neuropsychologische hand- en leerboeken, ruim 250 wetenschappelijke publicaties (mede)geschreven, en bijgedragen aan het opzetten en uitvoeren van de opleiding tot klinisch neuropsycholoog. Ook was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie. Hij heeft 20 promovendi (mede)begeleid. Na zijn pensionering in 2017 bleef hij betrokken bij enkele onderzoeksprojecten (o.a. het ANDI-project, onderzoek naar dementie bij oudere migranten, en de 100+ studie van de VU), en werkte hij bij Philips mee aan de ontwikkeling van gedigitaliseerde neuropsychologische tests.

De uitreiking van de Betto Deelmanprijs aan prof. Ben Schmand zal op 24 juni 2022 plaatsvinden in De Brug in Amsterdam. Nadere informatie over het programma en de aanmelding via https://neuropsychologienederland.nl/deelmanprijs2022.

Inzendingen