Dissertatieprijs

2021: Doe mee!

Sinds 2008 looft de NVN de Dissertatieprijs uit voor de beste dissertatie op het gebied van de Neuropsychologie. De beoordelingscriteria en checklist voor dissertaties staan hier.

De uitreiking van de dissertatieprijs zal in 2021 tijdens de najaarsconferentie plaatsvinden. Om deel te nemen aan de NVN Dissertatieprijs 2021 kunnen proefschriften worden ingediend waarvan de promotie heeft plaatsgevonden tussen 1 september 2020 en 1 september 2021. De deadline voor het indienen van de proefschriften is 15 oktober 2021. De dissertaties kunnen in drievoud opgestuurd worden naar de voorzitter van de dissertatiecommissie: dr. D. Indebraek, Lindenkruis 13, 6211RX Maastricht.

Om op de website ook aandacht aan de dissertaties te kunnen besteden wil de NVN ook graag de voorkant van de dissertatie met (link naar) de Nederlandse samenvatting en contactgegevens. Mail deze naar [email protected]

De dissertaties worden beoordeeld door een jury van drie leden, waarvan ten minste één NVN-bestuurslid. De voorzitter van de jury organiseert de wijze van beoordeling. De prijswinnaar krijgt tijdig bericht. De Dissertatieprijs, een oorkonde en een bedrag van € 1000, zal worden uitgereikt tijdens de NVN najaarsconferentie 2021. De winnaar geeft een korte presentatie (10 minuten) over de inhoud van de dissertatie.

Inzendingen