Dissertatieprijs

2022: Doe mee!

Sinds 2008 looft de NVN de Dissertatieprijs uit voor de beste dissertatie op het gebied van de Neuropsychologie. 

Beoordelingscriteria

De winnaar van de Dissertatieprijs voldoet aan de volgende criteria:

  • De verdediging heeft plaatsgevonden tussen 1 september 2021 en 1 september 2022
  • Proefschrift heeft betrekking op de neuropsychologie in brede zin
  • Het onderzoek beschreven in het proefschrift is van hoge kwaliteit, zoals blijkt uit peer-reviewed publicaties en andere vormen van wetenschappelijke en maatschappelijke impact 
  • Het onderzoek beschreven in het proefschrift is innovatief en draagt bij aan de wetenschappelijke ontwikkelingen binnen de neuropsychologie

Procedure

Kandidaten kunnen zichzelf nomineren of voorgedragen worden door hun (co-)promotoren. Om deel te nemen dienen de volgende documenten uiterlijk 15 januari 2023 opgestuurd te worden naar de voorzitter van de dissertatiecommissie (dr. Ineke van der Ham: [email protected]):

  • Een (digitale) kopie van het proefschrift
  • Een begeleidende motivatiebrief van de (co)promotor (richtlijn: rond de 500 woorden) waarin wordt ingegaan op de bovengenoemde beoordelingscriteria
  • De voorkant van proefschrift in JPG- of PNG-format en een Nederlandse samenvatting in PDF format. We vragen deze apart aan te leveren (dus ook als al opgenomen in het proefschrift zelf), zodat we dit op de website kunnen plaatsen onder ‘Inzendingen’.

Samenstelling jury

De jury bestaat uit 3 leden, waarvan tenminste 1 NVN bestuurslid als voorzitter. De overige twee plekken worden gevuld door de voorgaande winnaar van de dissertatieprijs en een afgevaardigde van het convent hoogleraren Neuropsychologie.

Besluitvorming 

De voorzitter ontvangt alle inzendingen en stuurt deze door naar de andere juryleden. Ieder jurylid beoordeelt alle inzendingen obv de criteria en maakt een rangschikking. De jury vergelijkt en bespreekt de gemaakte rangschikkingen en selecteert de winnaar op basis van de gestelde criteria. De winnaar wordt door de voorzitter per email op de hoogte gebracht zodat de korte presentatie bij de uitreiking voorbereid kan worden. De overige kandidaten ontvangen per email bericht dat ze niet geselecteerd zijn. 

De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de NVN Voorjaarsconferentie 2023 en geeft dan een korte presentatie (10 minuten). De prijs bedraagt € 1000,- en een oorkonde.

 

Inzendingen