Dissertatieprijs

2022: Doe mee!

Sinds 2008 looft de NVN de Dissertatieprijs uit voor de beste dissertatie op het gebied van de Neuropsychologie. De beoordelingscriteria en checklist voor dissertaties staan hier.

De uitreiking van de Dissertatieprijs 2022 zal tijdens de Voorjaarsconferentie 2023 plaatsvinden. Om deel te nemen aan de NVN Dissertatieprijs 2022 kunnen proefschriften worden ingediend waarvan de promotie heeft plaatsgevonden tussen 1 september 2021 en 1 september 2022

De deadline voor het indienen van de proefschriften is 1 januari 2023. Kandidaten kunnen zichzelf nomineren of voorgedragen worden door hun (co-)promotoren. Om deel te nemen dienen de volgende documenten opgestuurd te worden naar de voorzitter van de dissertatiecommissie (dr. Ineke van der Ham: [email protected]):

  • Het proefschrift in PDF format.
  • De voorkant van proefschrift in JPG of PNG format.
  • Een Nederlandse samenvatting in PDF format. Deze zal op de NVN website geplaatst kunnen worden, dus we vragen deze apart aan te leveren (ook als al opgenomen in het proefschrift zelf). 

De dissertaties worden beoordeeld door een jury van drie leden, waarvan ten minste één NVN-bestuurslid. De Dissertatieprijs, een oorkonde en een bedrag van €1000 zullen worden uitgereikt tijdens de NVN Voorjaarsconferentie 2023. De winnaar geeft dan een korte presentatie (10 minuten) over de inhoud van de dissertatie.

Inzendingen