Dissertatieprijs

2018: Doe mee!

Inzenden van proefschriften voor de Dissertatieprijs 2018

Sinds 2008 looft de NVN de Dissertatieprijs uit voor de beste dissertatie op het gebied van de Neuropsychologie. De beoordelingscriteria en checklist voor dissertaties staan hier.

De uitreiking van de dissertatieprijs zal in 2018 op 5 oktober tijdens de najaarsconferentie plaatsvinden. Om deel te nemen aan de NVN Dissertatieprijs 2018 kunnen proefschriften worden ingediend waarvan de promotie heeft plaatsgevonden tussen 1 juli 2017 en 1 september 2018. De deadline voor het indienen van de proefschriften is 15 september 2018. De dissertaties kunnen in drievoud opgestuurd worden naar de voorzitter van de dissertatiecommissie: prof.dr. M. Klein, VU medisch centrum, afdeling medische psychologie, de Boelelaan 1118 – PK 1Y 176, 1081 HZ Amsterdam.

Om op de website ook aandacht aan de dissertaties te kunnen besteden wil de NVN ook graag de voorkant van de dissertatie met (link naar) de Nederlandse samenvatting en contactgegevens. Mail deze naar m.klein@vumc.nl.

De dissertaties worden beoordeeld door een jury van drie leden, waarvan ten minste één NVN-bestuurslid. De voorzitter van de jury organiseert de wijze van beoordeling. De prijswinnaar krijgt tijdig bericht. De Dissertatieprijs, een oorkonde en een bedrag van € 1000, zal worden uitgereikt tijdens de NVN najaarsconferentie 2018. De winnaar geeft een korte presentatie (10 minuten) over de inhoud van de dissertatie.

Inzendingen