Dissertatieprijs

2023

De NVN looft ieder jaar de Dissertatieprijs uit voor de beste dissertatie op het gebied van de neuropsychologie.

Criteria

  • De verdediging moet hebben plaatsgevonden tussen 1 september 2022 en 1 september 2023.
  • Kandidaten moeten worden genomineerd door hun (co-)promotor, die een motivatie brief mee moet sturen.
  • Bestuursleden van de NVN kunnen niet worden genomineerd voor de dissertatieprijs.

Procedure

Om deel te nemen dienen de volgende documenten voor 29 april 2024 te worden opgestuurd naar de voorzitter van de Dissertatieprijs (Sanne Schagen, [email protected]):

  • De dissertatie in PDF format. 
  • Een motivatiebrief van de (co-) promotor (richtlijn: rond de 500 woorden)

Stuur daarnaast de voorkant van de thesis (in .jpg) en een Nederlandse samenvatting (in .doc of .pdf format) naar Fleur Domensino ([email protected]) en Roos Jutten ([email protected]), zodat deze op de website kunnen geplaatst onder "Inzendingen".

Samenstelling jury

De jury bestaat uit 3 leden (bijvoorbeeld oud-bestuursleden of de vorige dissertatieprijswinnaar), waarvan de voorzitter lid is van het bestuur van de NVN. De voorzitter van de jury organiseert de wijze van beoordeling. 

Besluitvorming

Ieder jurylid beoordeelt alle inzendingen o.b.v. de criteria en maakt een rangschikking. De jury vergelijkt en bespreekt de gemaakte rangschikkingen en selecteert de winnaar o.b.v. de gestelde criteria. De winnaar wordt door de voorzitter per email op de hoogte gebracht zodat de korte presentatie bij de uitreiking voorbereid kan worden. De overige kandidaten ontvangen per email bericht dat ze niet geselecteerd zijn. De winnaar wordt tot de uitreiking geheimgehouden. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de NVN Voorjaarsconferentie 2024 en geeft dan een korte presentatie. De prijs bedraagt € 1000,- en een oorkonde. De winnaar wordt vermeld op de NVN website.

Inzendingen