Agenda

6
nov

Symposium
Gedragsneurologie van het kind

 
 
Terug naar agenda

Op 6 november 2020 wordt het symposium Kinderpsychiatrie en Neuropsychologie
georganiseerd ter gelegenheid van de heruitgave van het handboek Gedragsneurologie van het
kind (2020) door Dr. C. Njiokiktjien. 

De vraag in het boek en tijdens het symposium is: Is kennis van de neurale dimensies en de fundering van functies en hun stoornissen relevant voor het klinische werk? Tijdens het symposium wordt hierop ingegaan. Daarbij komen wetenschappelijke inzichten omtrent ontwikkeling en ontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen aan de orde met relevantie voor diagnostiek en behandeling. Het belooft een boeiend symposium te worden onder voorzitterschap van emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Jan Buitelaar en met toonaangevende sprekers uit de werkvelden psychiatrie, neurologie en (neuro)psychologie. Behalve een dag vol interessante sprekers krijgt elke deelnemer van het congres ook een exemplaar van Gedragsneurologie van het kind (2020, C. Njiokiktjien) mee naar huis.

Het symposium zal plaatsvinden in Amsterdam en accreditatie voor o.a. de NVN, NIP, FGzPt en NVvP is aangevraagd. Kijk voor meer informatie en aanmelden hier