Conferenties

14
okt

Conferentie
Najaarsconferentie 2022

Locatie
Crowne Plaza Hotel
Ruiterij 1
6221 EW Maastricht

 

Najaarsconferentie van de NVN en sectie Neuropsychologie van het NIP: Testing the Tests 

(For English see below)

Herkent u dat, u wil uw favoriete neuropsychologische test gebruiken, waarvan u zeker weet dat deze het beste de problematiek van de patiëntendoelgroep in kaart brengt, maar u gaat twijfelen wanneer u de handleiding openslaat, de betrouwbaarheid en validiteit bestudeert, de COTAN-beoordelingen leest en de magere normgegevens ziet? 

Of, dat u een behandeling wil evalueren met een voor- en nameting en u zich afvraagt wat de beste meetinstrumenten zijn, enerzijds klinisch relevant en anderzijds met voldoende methodologische rigiditeit? Of, dat u een nieuwe test of behandeling ontwikkelt, maar bij de implementatie daarvan allerlei obstakels tegenkomt? 

Als dit vraagstukken zijn die u interesseren, kom dan naar de Najaarsconferentie “Testing the tests; de weerbarstigheid van de praktijk” op vrijdag 14 oktober in het Crown Plaza Hotel te Maastricht. Deze conferentie gaat over de (noodzakelijke) starheid vanuit methodologische overwegingen bij het toepassen van bestaande tests of behandelprotocollen en bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe tests en behandelingen, versus de moeilijkheden en grenzen, maar ook mogelijkheden, die je tegenkomt in de klinische praktijk.

De NVN en sectie Neuropsychologie hebben de handen ineen geslagen om er een mooie en inspirerende dag van te maken. Hieronder vindt u het programma en de link om in te schrijven. N.B. De voertaal is in het Engels. Een volledig overzicht van het programma, abstracts en bio's is hier te downloaden.

10.00 - 10.15 

Welkom

10.15 - 11.00 

Prof. Dr. Marieke Timmerman, University of Groningen - Strict offers space. On meaningful requirements for reliability, norms and validity

11.00 - 11.45 

Dr. Marjolein Luman, Vrije Universiteit Amsterdam - Valid and reliable neuropsychological testing: a clinical perspective

11.45 - 12.15 

Pauze

12.15 - 13.00 

Panel discussie met Prof dr. Rudolf Ponds, Amsterdam UMC; Dr. Marc Hendriks, Radboud University; Dr. Sietske Sikkes, Amsterdam UMC

13.00 - 14.15 

Lunch + postermarkt

14.15 - 14.45 

Dr. Joost Agelink van Rentergem, Netherlands Cancer Institute - Constructing process models to better understand cognitive problems using online neuropsychological tests

14.45 - 15.15 

Dr. Anne Fleur Domensino. Maastricht University

15.15 - 15.45

Pauze + postermarkt

15.45 - 16.30 

Uitreiking Early Career Award + pitches

16.30 - 17.15

Prof. dr. Jennie Ponsford, Monash University, Australia - Challenges in implementing evidence-based practice 

17.15 - 18.30 

Afsluiting & borrel

De Najaarsconferentie 2022 vindt plaats opvolgend op het Neuropsychological Rehabilitation Special Interest Group (NR-SIG-WFNR) congres op 12 en 13 oktober. U dient zich voor beide congressen apart in te schrijven. Voor het programma van 12 en 13 oktober verwijzen we naar de website van het NR-SIG-WFNR: https://www.mersevents.com/19th-nr-sg-wfnr

N.B. Inschrijvingen voor de Najaarsconferentie lopen dit jaar via de website van het NIP.  Klik hier om u direct aan te melden: https://psynip.nl/01-template-aanmeldformulier-pagina-2/.

Let op: omdat de inschrijvingen dit jaar via het NIP lopen, werkt de knop om te controleren of u zich heeft aangemeld op deze pagina niet. Controleer bij het NIP of u zich heeft aangemeld.

 

Deze conferentie wordt gesponsord door (klik op logo voor verwijzing website):

 

 

 

 

--- English ---

 

Conference of the NVN and the Neuropsychology section of the NIP: Testing the Tests

Do you recognise the following: you want to use your favourite neuropsychological test, of which you are certain that it best identifies the problems of the patient target group, but you start to doubt when you open the manual, study the reliability and validity, read the COTAN evaluations and see the meagre normative data that is available? 

Or, that you want to evaluate a treatment with pre- and post-measurements and you wonder what the best measurement instruments are, on the one hand clinically relevant and on the other hand with sufficient methodological rigidity? Or, that you are developing a new test or treatment, but encounter all kinds of obstacles during its implementation? 

If these are issues that interest you, attend our conference: "Testing the tests; the recalcitrance of clinical practice". This conference is about the (necessary) rigidity from methodological considerations in applying existing tests or treatment protocols and in developing and implementing new tests and treatments, versus the difficulties and limitations, but also possibilities, that you encounter in clinical practice. 

Below is a snap shot of the program. For a detailed program including abstracts and bio sketches, please click here

10.00 - 10.15 

Welcome

10.15 - 11.00 

Prof. Dr. Marieke Timmerman, University of Groningen - Strict offers space. On meaningful requirements for reliability, norms and validity

11.00 - 11.45 

Dr. Marjolein Luman, Vrije Universiteit Amsterdam - Valid and reliable neuropsychological testing: a clinical perspective

11.45 - 12.15 

Coffee break

12.15 - 13.00 

Panel discussion with Prof dr. Rudolf Ponds, Amsterdam UMC; Dr. Marc Hendriks, Radboud University; Dr. Sietske Sikkes, Amsterdam UMC. The discussion will be in Dutch.

13.00 - 14.15 

Lunch and poster session

14.15 - 14.45 

Dr. Joost Agelink van Rentergem, Netherlands Cancer Institute - Constructing process models to better understand cognitive problems using online neuropsychological tests

14.45 - 15.15 

Dr. Anne Fleur Domensino, Maastricht University – Different ways to measure cognition

15.15 - 15.45

Tea break and poster session 

15.45 - 16.30 

Early Career Award ceremony and pitches

16.30 - 17.15

Prof. dr. Jennie Ponsford, Monash University, Australia - Challenges in implementing evidence-based practice

17.15 - 18.30 

Drinks!

The conference will take place on Friday 14 October at the Crown Plaza Hotel in Maastricht. You need to register separately if you are also attending the WFNR conference on 12 and 13 October. 

You can register by clicking on the following link: https://psynip.nl/01-template-aanmeldformulier-pagina-2/