Links

Overzicht van relevante websites

Klik op de links.

 

 

Zusterverenigingen

BNS

The British Neuropsychological Society

GNP

Gesellschaft für Neuropsychologie

INS

International Neuropsychological Society

NAN

The National Neuropsychological Society

 

Neuropsychologische beroepsverenigingen

Sectie Neuropsychologie

NIP Sectie Neuropsychologie: heeft als primaire doelstelling de bevordering van de kwaliteit van de neuropsychologische beroepsuitoefening

 

Neuropsychologie algemeen

Division 40 van de APA Division 40 is de divisie ‘Clinical Neuropsychology’ van de American Psychological Association, een wetenschappelijk en professioneel forum voor psychologen die geínteresseerd zijn in het onderzoek van hersen-gedragsrelaties en de klinische toepassing van die kennis bij menselijke problemen.

Psychological Resources on the Net

Psychological Resources on the Net

www.stichtingneuropsychologie.nl/

Stichting Neuropsychologie

www.kinderneuropsychologie.org/

Hersenaandoeningen bij kinderen

 

Andere (Neuro) Psychologische Instellingen

AACN

The American Academy of Clinical Neuropsychology

ABPN

The American Board of Professional Neuropsychology

APS

The American Psychological Society

APA

The American Psychological Association

NAP The National Association of Psychometrists

 

Neurowetenschappen

Neurofederatie

Federatie van Nederlandse Neurowetenschappelijke Organisaties

FENS

Federation of European Neuroscience Societies

BNA

British Neuroscience Association

EBBS

European Brain and Behaviour Society

IBRO

International Brain Research Organization

SFN

Society for Neuroscience

Neuroscience on the internet

Neuroscience on the internet

BrainWeb & Brain Information

BrainWeb & Brain Information

The Cognitive Neuroscience Society

The Cognitive Neuroscience Society (CNS) is committed to the development of mind and brain research aimed at investigating the psychological, computational, and neuroscientific bases of cognition.

 

Onderzoeksscholen & Instituten

BCN

Behavioral and Cognitive Neurosciences

ETP

Experimentele en Toegepaste Psychologie  

Helmholtz Instituut Utrecht

Helmholtz Instituut Utrecht

EHL

Expertisecentrum Hersenletsel Limburg

Max Planck Instituut Nijmegen

Max Planck Instituut Nijmegen

Neurowetenschappen Amsterdam

Neurowetenschappen Amsterdam

Donders Institute

Donders Institute for Brain, Cognition, and Behaviour

NVP

Nederlandse Vereniging voor Psychonomie

www.cognitiveneuropsychology.nl/

Research Master Cognitive Neuropsychology, Vrije Universiteit Amsterdam

 

Bibliotheken en literatuur

Nederlandse universiteitsbibliotheken

Nederlandse universiteitsbibliotheken

Medline Literatuur zoeken via Medline
UCL UCL Catalogue

 

Wetenschappelijke Organisaties (nl)

KNAW

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

VSNU

Universiteiten van Nederland

 

FMS

Federatie Medisch Specialisten

 

ZonMw

ZonMw, het samenwerkingsverband van ZorgOnderzoek Nederland (ZON) en Medische wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-MW), staat voor kennisvermeerdering, kwaliteit en vernieuwing in het gezondheidsonderzoek en de gezondheidszorg

 

Diversen

Whole Brain Atlas (Harvard)

Voor een uitgebreide visueel overzicht van de hersenen en hersenstructuren, via diverse beeldvormende technieken verzameld.