Links

Overzicht van relevante websites

Klik op de links.

Mochten bepaalde links niet werken dan horen wij dat natuurlijk graag!

 

Zusterverenigingen

BNS

The British Neuropsychological Society

GNP

Gesellschaft für Neuropsychologie

INS

International Neuropsychological Society

NAN

The National Neuropsychological Society

 

Neuropsychologische beroepsverenigingen

Sectie Neuropsychologie

NIP Sectie Neuropsychologie: heeft als primaire doelstelling de bevordering van de kwaliteit van de neuropsychologische beroepsuitoefening

 

Neuropsychologie algemeen

Online Psychological Sources

Voor elk wat wils op het gebied van de (neuro)psychologie

Divison 40 van de APA

Division 40 is de divisie ‘Clinical Neuropsychology’ van de American Psychological Association, een wetenschappelijk en professioneel forum voor psychologen die geínteresseerd zijn in het onderzoek van hersen-gedragsrelaties en de klinische toepassing van die kennis bij menselijke problemen.

Online Neuropsychology Sources

Deze website dient de volgende doelen: het onder de aandacht brengen van de neuropsychologie als wetenschap van hersen-gedragsrelaties, het bevorderen van de kennis van het publiek over het belang van de neuropsychologie binnen de geneeskunde, te verduidelijken welke bijdrage de neuropsychologie levert binnen de neurowetenschappen, zowel voor deberoepsbeoefenarn als voor leken.

 

 

Psychological Resources on the Net

Psychological Resources on the Net

www.stichtingneuropsychologie.nl/

Stichting Neuropsychologie

www.kinderneuropsychologie.org/

Hersenaandoeningen bij kinderen

 

Andere (Neuro) Psychologische Instellingen

AACN

The American Academy of Clinical Neuropsychology

ABPN

The American Board of Professional Neuropsychology

APS

The American Psychological Society

APA

The American Psychological Association

 

 

NAP

The National Association of Psychometrists

 

Neurowetenschappen

Neurofederatie

Federatie van Nederlandse Neurowetenschappelijke Organisaties

FENS

Federation of European Neuroscience Societies

BNA

British Neuroscience Association

EBBS

European Brain and Behaviour Society

 

 

IBRO

International Brain Research Organization

SFN

Society for Neuroscience

Neuroscience on the internet

Neuroscience on the internet

BrainWeb & Brain Information

BrainWeb & Brain Information

The Cognitive Neuroscience Society

The Cognitive Neuroscience Society (CNS) is committed to the development of mind and brain research aimed at investigating the psychological, computational, and neuroscientific bases of cognition.

 

Onderzoeksscholen & Instituten

BCN

Behavioral and Cognitive Neurosciences

EPOS

Experimenteel Psychologische Onderzoeksschool

Helmholtz Instituut Utrecht

Helmholtz Instituut Utrecht

Maastricht Neuropsychology

Samenwerkingsverband tussen wetenschappelijk onderzoekers en clinici die werkzaam zijn binnen Universiteit Maastricht en enkele gezondheidszorgorganisaties in de regio

Max Planck Instituut Nijmegen

Max Planck Instituut Nijmegen

Neurowetenschappen Amsterdam

Neurowetenschappen Amsterdam

NICI

Nijmegen Institute for Cognition and Information

NVP

Nederlandse Vereniging voor Psychonomie

Vivian Smith Advanced Studies Institute of the INS

Jaarlijkse “Summer school” voor studenten in de psychologie, cognitieve neurowetenschappen en aanverwante disciplines

www.cognitiveneuropsychology.nl/

Research Master Cognitive Neuropsychology, Vrije Universiteit Amsterdam

 

Bibliotheken

Nederlandse universiteitsbibliotheken

Nederlandse universiteitsbibliotheken

 

Tijdschriften

Mediator

Mediator is het huisblad van ZonMw en de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen. Het verschijnt acht maal per jaar en biedt actuele en algemene informatie over programma’s en andere activiteiten, subsidienieuws en achtergrondartikelen op het brede terrein van gezondheidsonderzoek, ontwikkeling en implementatie van vernieuwing in de gezondheidszorg.

Medline

Literatuur zoeken via Medline

Tijdschriften op internet

Deze pagina geeft toegang tot de volledige tekst van artikelen voor een aantal tijdschriften op het gebied van de neurologie, neurochirurgie, neurowetenschappen en aanverwante onderwerpen.

Neuroscience Tijdschriften op internet

Deze pagina geeft toegang tot de artikelen met name op het gebied van de neurowetenschappen.

 

Wetenschappelijke Organisaties (nl)

KNAW

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

VSNU

Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten

FMWV

Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen

ZonMw

ZonMw, het samenwerkingsverband van ZorgOnderzoek Nederland (ZON) en Medische wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-MW), staat voor kennisvermeerdering, kwaliteit en vernieuwing in het gezondheidsonderzoek en de gezondheidszorg

 

Diversen

Whole Brain Atlas (Harvard)

Voor een uitgebreide visueel overzicht van de hersenen en hersenstructuren, via diverse beeldvormende technieken verzameld.